Gracehsu 10 GEM 40
Ronneuman 10 GEM 41
Jeremygasper 10 GEM 42
Ferrando 10 GEM 42
Nachbaur 10 GEM 47
Hirobumi 10 GEM 48
Watters 10 GEM 50
Oflynn 10 GEM 52
Tone 10 GEM 53
Aurelbaier 10 GEM 54
Timothylinn 10 GEM 55
Veverka 10 GEM 59
Monella 11 GEM 0
Oswaldthomas 11 GEM 1
Adambowman 11 GEM 3
Josephineyu 11 GEM 7
Laurel 11 GEM 7
Alexander 11 GEM 8
Caligiuri 11 GEM 8
Hideosugai 11 GEM 9
Sunanda 11 GEM 12
Wisse 11 GEM 13
Rhoads 11 GEM 14
Rotarysusa 11 GEM 14
Valborg 11 GEM 15
Imhotep 11 GEM 19
Reiki 11 GEM 22
Lyapunov 11 GEM 22
Maryrogers 11 GEM 23
Jaroussky 11 GEM 24
Staceyraw 11 GEM 24
Simonov 11 GEM 30
Vizbor 11 GEM 33
Kalygeringer 11 GEM 35
Amenhotep 11 GEM 37
Kiryu 11 GEM 40
Tanuki 11 GEM 42
Sappho 11 GEM 43
Aci 11 GEM 44
Sayonisaha 11 GEM 44
Lukasgrafner 11 GEM 45
Noctua 11 GEM 47
Viot 11 GEM 50
Libby 11 GEM 51
Francetic 11 GEM 51
Davidrisoldi 11 GEM 52
Nuest 11 GEM 52
Nukariya 11 GEM 53
Michaelyang 11 GEM 54
Kosmaczewski 11 GEM 55
Callander 11 GEM 55
Miller 11 GEM 58
Hayward 11 GEM 59
Niven 11 GEM 59
Yerkes 12 GEM 0
Montaigne 12 GEM 0
Lyot 12 GEM 1
Chouchiehlun 12 GEM 3
Franpelrine 12 GEM 5
Janemojo 12 GEM 5
Altjira 12 GEM 11
Nolde 12 GEM 13
Arulmani 12 GEM 14
Krumeich 12 GEM 16
Pellesvanslos 12 GEM 17
Schumi 12 GEM 21
Beuf 12 GEM 24
Hortobagy 12 GEM 25
Sreelakshmi 12 GEM 25
Wunderlich 12 GEM 25
Royaldutchastro 12 GEM 28
Chur 12 GEM 29
Russ 12 GEM 30
Jobse 12 GEM 33
Anteros 12 GEM 33