Soejima 13 GEM 54
Vogeley 13 GEM 55
Anthonyberger 13 GEM 55
Levi-Civita 13 GEM 57
Sekiguchi 13 GEM 57
Celuta 13 GEM 59
Hamanasu 14 GEM 0
Thakur 14 GEM 1
Bhupatiraju 14 GEM 1
Opdebeeck 14 GEM 4
Freistetter 14 GEM 6
Lisaschulze 14 GEM 7
Juliekrugler 14 GEM 8
Deni 14 GEM 8
Shambleau 14 GEM 10
Heinrichsen 14 GEM 12
Johnspahn 14 GEM 12
Kanazawashi 14 GEM 13
Frechet 14 GEM 15
Klytia 14 GEM 15
Johnshopkins 14 GEM 17
Jurajbardy 14 GEM 18
Camargo 14 GEM 19
Hazel 14 GEM 19
Roberthelm 14 GEM 19
Andrewherron 14 GEM 20
Naozane 14 GEM 23
Polyxo 14 GEM 27
Abulghazi 14 GEM 31
Yukio 14 GEM 32
Kovesligethy 14 GEM 32
Libera 14 GEM 35
Pawelmaksym 14 GEM 35
Elba 14 GEM 39
Dickbeasley 14 GEM 42
Dione 14 GEM 43
Craigpeters 14 GEM 47
Rote Kapelle 14 GEM 49
Ohkuma 14 GEM 51
Whiteley 14 GEM 51
Zhangdaning 14 GEM 55
Podarkes 14 GEM 57
Senjikan 15 GEM 0
Jaucourt 15 GEM 2
Panjunhua 15 GEM 5
Grass 15 GEM 5
Reigber 15 GEM 11
Lebovits 15 GEM 13
Mimistrobell 15 GEM 13
Kathyclemmer 15 GEM 14
Ruianzhongxue 15 GEM 14
Moore 15 GEM 15
Koshiishi 15 GEM 16
Rudbelia 15 GEM 17
Shilling 15 GEM 22
Mobberley 15 GEM 23
Donar 15 GEM 23
Trentman 15 GEM 27
Bobstefanik 15 GEM 28
Minkowski 15 GEM 29
Diomedes 15 GEM 29
Amandawilson 15 GEM 30
Armida 15 GEM 31
Jamesgreen 15 GEM 32
Anithakar 15 GEM 33
Nitardy 15 GEM 38
Asaramas 15 GEM 38
Manzano 15 GEM 38
Vartiovuori 15 GEM 39
Gurnemanz 15 GEM 39
Stjerneborg 15 GEM 42
Arlington 15 GEM 44