Myrelleangela 6 GEM 12
Toshikasuga 6 GEM 15
Ruby 6 GEM 16
House 6 GEM 16
Ericneilsen 6 GEM 18
Tournesol 6 GEM 18
Bastian 6 GEM 21
Calvinrieder 6 GEM 21
Uyttenhove 6 GEM 22
Kamiokanatsu 6 GEM 25
Rionuevo 6 GEM 25
Walborn 6 GEM 26
Robberto 6 GEM 27
Gassan 6 GEM 28
Helga 6 GEM 29
Inna 6 GEM 29
Cadi Ayyad 6 GEM 30
Johntonry 6 GEM 32
Ilsebill 6 GEM 32
Aldaz 6 GEM 34
Bharat 6 GEM 34
Beauge 6 GEM 35
Kokhirova 6 GEM 35
Voskresenskoe 6 GEM 35
Elizateel 6 GEM 35
Holliman 6 GEM 37
Bradsmith 6 GEM 39
Bontekoe 6 GEM 39
Estremadoyro 6 GEM 40
Ritina 6 GEM 40
Romulus 6 GEM 40
Brandstrom 6 GEM 41
Sylvania 6 GEM 41
Fini 6 GEM 44
Ishitani 6 GEM 44
Mera 6 GEM 44
Ko 6 GEM 45
Yourcenar 6 GEM 46
Maury 6 GEM 46
Sushko 6 GEM 47
Sudbury 6 GEM 47
Katherinexue 6 GEM 49
Hempel 6 GEM 50
Adammalin 6 GEM 51
Ransohoff 6 GEM 53
Thuillot 6 GEM 54
Okegaya 6 GEM 55
Hemera 6 GEM 57
Miho 6 GEM 57
Picasso 6 GEM 58
Titurel 6 GEM 59
van Sprang 7 GEM 0
Sivakumar 7 GEM 2
Kabtamu 7 GEM 2
Zolnowska 7 GEM 3
Petergruber 7 GEM 3
Kimwallin 7 GEM 3
Xinwang 7 GEM 3
Betti 7 GEM 3
Eremeeva 7 GEM 4
Acadiau 7 GEM 4
Ginoloria 7 GEM 6
Donskoj 7 GEM 6
Tsujimura 7 GEM 7
Stumpff 7 GEM 7
Mikekoop 7 GEM 7
Okasinski 7 GEM 7
Raghvendra 7 GEM 11
Kucinskas 7 GEM 11
Zhaojiuzhang 7 GEM 11
Mundkur 7 GEM 13
MacRobert 7 GEM 14
Miahelena 7 GEM 15
Betulia 7 GEM 15
Akiraabe 7 GEM 16
Edmee 7 GEM 17
Malaraghavan 7 GEM 18
Kocherpeter 7 GEM 20
Jozsef 7 GEM 20
Wirt 7 GEM 21
Charmartell 7 GEM 22
Robertirelan 7 GEM 22
Mariekebaan 7 GEM 25
Carlin 7 GEM 27
Brigidsavage 7 GEM 27
Kathyliu 7 GEM 27
Rainerkling 7 GEM 28
Audreysimmons 7 GEM 28
Amfortas 7 GEM 29
Lindner 7 GEM 30
Groombridge 7 GEM 30
Monachia 7 GEM 31
Tati 7 GEM 31
Axelmunthe 7 GEM 32
Jenniskens 7 GEM 32
Van Dokkum 7 GEM 34
Klimov 7 GEM 36
Robertschiller 7 GEM 36
Cormaclarkin 7 GEM 37
Daniellitt 7 GEM 38
Dubiago 7 GEM 39
Halstead 7 GEM 41
Paladugu 7 GEM 41
Vasilkarazin 7 GEM 41
Wylie 7 GEM 42
Josefhudec 7 GEM 43
Viola 7 GEM 43
Joanoro 7 GEM 46
Lyon 7 GEM 46
Heuberger 7 GEM 47
ASCII 7 GEM 48
Persave 7 GEM 49
Rasa 7 GEM 51
Inokuchihiroo 7 GEM 51
Paloque 7 GEM 51
Masayuki 7 GEM 52
Idansharon 7 GEM 52
Fangcheng 7 GEM 54
Franciscuszeno 7 GEM 54
Brianking 7 GEM 54
Kaizuka 7 GEM 55
Totoro 7 GEM 57
Pax 7 GEM 57
Pang 8 GEM 0
Junehokim 8 GEM 0
Algeria 8 GEM 2
McGlasson 8 GEM 4
Ajstewart 8 GEM 4
Jesseellison 8 GEM 4
Chuckfellows 8 GEM 6
Snodgrass 8 GEM 6
Braes 8 GEM 7
Laszkowska 8 GEM 7
Tuva 8 GEM 8
Ivankrasko 8 GEM 9
Claytonwhitted 8 GEM 9
Giacometti 8 GEM 11